Ustalenie przebiegu granic działek

geodeta z mapą idący po łące

Usługa ustalenia przebiegu granic działek wykonywana jest w różny sposób. Geodeta może w tym celu przeanalizować dokumentację urzędową lub też może określić położenie punktów i linii granicznych wraz z ich utrwalaniem znakami graficznymi na gruncie. Zawsze proces ten wiąże się też z koniecznością sporządzenia odpowiednich dokumentów.

W przypadku sporów między stronami występującymi o ustalenie przebiegu granic działki dobry geodeta dążył będzie do polubownej finalizacji sprawy. Tak właśnie działa nasze biuro geodezyjne! Zapraszamy do współpracy klientów z Krakowa oraz okolic.