Usługi geodezyjne

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne na terenie powiatów: krakowskiego, wielickiego oraz proszowickiego. Obsługujemy sprawy i inwestycje klientów indywidualnych, inwestorów biznesowych, a nawet podmiotów publicznych. Zapraszamy do współpracy.

Mapy do celów projektowych

Tyczenie budynków oraz innych obiektów budowlanych

Inwentaryzacje powykonawcze

Podziały nieruchomości

Ustalenie przebiegu granic działek

Wyznaczenie punktów granicznych