Podziały nieruchomości

plan podziału działki

W większości przypadków podziały nieruchomości dotyczą działek budowlanych. Na czym one zatem polegają? Przede wszystkim mowa o wydzieleniu z danego terenu jego części wraz z przeniesieniem na nią praw własności. Tym samym taki proces geodezyjny i administracyjny przeprowadza się po to, by jedną większą działkę zamienić na dwie lub kilka mniejszych przekazywanych w późniejszym czasie na sprzedaż. By było to możliwe, istotne jest przeprowadzenie prac terenowych przez geodetę wraz z aktualizacją mapy zasadniczej. Ponadto inwestor musi przejść procedurę administracyjną, która kończy się założeniem nowej księgi wieczystej dla utworzonej nieruchomości gruntowej.

Jeśli proces podziału nieruchomości wydaje Ci się niejasny lub wiesz, że chcesz podzielić swoją działkę budowlaną, koniecznie zgłoś się do naszego krakowskiego biura geodezyjnego – czekamy na Twój telefon!

Dokumenty wymagane przy podziale nieruchomości

  • Stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
  • Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
  • Wstępny projekt podziału.
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
  • Wykaz zmian gruntowych.
  • Wykaz synchronizacyjny.
  • Mapa z projektem podziału.